Persondatapolitik

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Engroshjul.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.
Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler
Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi kan bruge cookies til at holde styr på indholdet i din indkøbskurv, mens du bruger vores webshop.
Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse og telefonnummer.

Engroshjul indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:
– Besøger vores hjemmeside
– Anmelder vores hjemmeside
– Udfylder vores kontaktformular
– Registrerer dig som forhandler


Den dataansvarlige
Vi er dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.engroshjul.dk. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Engroshjul A/S
Lundsbjerg Industrivej 23
6200 Aabenraa
CVR: 30529561

Baggrund
Vores behandling af persondata sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om personoplysninger, herunder data¬beskyttelsesloven. Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige, at det er alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person.

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Når du har spørgsmål/henvender dig til os
Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via:
• Kontaktformular
• Email
• Telefon

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan svare på dine spørgsmål, eller levere en ydelse til dig. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.
Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer.
Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger afhænger af formålet med behandlingen. Når vi svarer på dine spørgsmål, så er vores hjemmel Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra f), og “Når du er kunde hos os”, så er hjemlen databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra b).
Vi sletter vores gemte kommunikation med dig senest et 5 år efter vores seneste kontakt. Dette er gældende i almindelighed. Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Når du er kunde hos os
Når du er kunde hos, så bliver vi selvfølgelig nødt til at registrere nogle oplysninger om din virksomhed for at kunne passe vores forpligtigelser. Dette indebærer, at vi også behandler følgende almindelige personoplysninger: virksomhedsnavn, CVR. nr. kontaktperson, telefonnummer, email, hjemmeside, betalingsoplysninger.
I det omfang, at vi behandler personoplysninger om vores kunder, så er vores hjemmel hertil den aftale, som vi indgår jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra b).
Vi opbevarer oplysningerne, så længe at du er kunde hos os. I det øjeblik, at kunderelationen ophører, så vil vi slette personoplysninger når vores udestående er afsluttet. Dog er vi forpligtiget til at opbevare regnskabsbilag i minimum 5 år efter senest aflagte årsregnskab. Når du besøger vores hjemmeside
Se mere om hvordan vi anvender cookies i vores cookiespolitik. Anvendelsen af cookies sker med hjemmel i cookiebekendtgørelsen.

Samarbejde med tredjemand
Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi benytter os derfor af eksterne samarbejdspartnere og leverandører (og databehandlere) til at udføre opgaver på vegne af os.
Eksterne kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting og markedsføring. Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger ikke bliver misbrugt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.
Vi indgå derfor aftaler herom med virksomheder, der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger
Vi videregiver ikke dine personoplysninger.

Tredjelande
Dine personoplysninger behandles hos os. Vi gør dog også brug af leverandører, som er både selvstændigt dataansvarlige og databehandlere. Ingen kan jo klare sig selv.
Vi har pligt til at oplyse dig, som vi behandler personoplysninger på vegne af, om at data kan blive overført til tredjelande. Google er vores databehandler når vi sender mails til vores kunder og samarbejdspartnere, og Stripe anvender, så vi kan modtage betaling fra kunder. Når vi chatter, så bruges LiveChat, så vi kan svare på dine spørgsmål. Disse firmaer har alle hjemme i USA, og dermed er dine data også opbevaret der. Google til analyse af hjemmesiden.
USA er et tredjeland, og der er særlige krav til at “overføre” personoplysninger til tredjelande. EU tillader dog, at vi indgår aftaler og anvender partnere i USA når disse har tilsluttet sig en aftale der kaldes Privacy Shield. Det har disse virksomheder. Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse salg@engroshjul.dk.

Du har ret til at anmode os om følgende:
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.